Disposem de personal qualificat i amb motla experiència per abastar totes les consultes de l'àmbit laboral y poder donar les solucions més adequades, sempre en relació i complint la normativa vigent.
Els podem assessorar en matèria de contractació, altes i baixes de treballadors, tot tipus de contractes i indemnitzacions, i altres temes laborals.

També tenim la competència per a tramitar totes les seves gestions amb la Seguretat Social i assegurar que tot es regeix en funció de la legislació laboral vigent.

  • Assessorament laboral.
  • Contractació de personal.
  • Altes, baixes i variacions de personal.
  • Confecció de nòmines.
  • Assessorament en inspeccions laborals i expedients d'assessorament en inspeccions laborals i expedientes de regulació d'ocupació.
  • Jubilacions.
  • Altes d'empreses, Règimen d'Autònoms, Règim de treballadors de la llar i altres règims de la Seguretat Social.
  • Valoració i viabilitat de prestacions de la seguretat social: desocupació, viduïtat, jubilació, incapacitat i altres.
  • Gestió de baixes per accident.

 

 

logoGdE