En totes les qüestions que se’ls puguin plantejar, tant si es tracta d’un empresari o bé particular, els donem un assessorament personalitzat. En matèria de dret civil ens ocupem de les obligacions i contractes, herències, llegats, successions i donacions. En matèria mercantil disposem dels mitjans i la informació per poder constituir, realitzar tot tipus d’operacions societàries, i a la vegada dur a terme dissolucions de societats, duent-ho tot a terme davant notari. En matèria laboral, disposem d’un advocat laboralista que us assessorarà i guiarà davant qualsevol tipus de consultes legals que puguin tenir, com per exemple conflictes entre empresari i treballador, acomiadaments, conciliacions laborals, entre molts d’altres.
Gestionem tot tipus de tràmits administratius i ens ocupem de desplaçar-nos a tots els organismes públics que siguin convenients.

SERVEIS OFERTS EN L’ÀMBIT JURÍDIC-ADMINISTRATIU:

 • Confecció de contractes d’arrendament. (habitatge, local negoci, finca rústica, etc.)
 • Constitucions i dissolucions de societats.
 • Operacions societàries: estatus, modificacions, acords,…
 • Procediments concursals
 • Tràmits administratius davant diversos organismes públics (Ajuntament, Diputació,…)
 • Successions i donacions.
 • Herències i llegats.
 • Mort i supervivència.
 • Consultoria i assessorament jurídic tant a societats com a particulars.
 • Advocat laboralista.
 • Obtenció de certificats de registres civils, de darreres voluntats, etc.
 • Recursos i procediments administratius.