El principi fonamental de la Ferrer Gestió Professional és ajudar a emprendre. Sabem que emprendre exigeix d’un bon pla de negoci i d’uns bons coneixements abans de portar-ho a la pràctica. El que pretenem és donar suport als emprenedors perquè el seu projecte pugui adquirir un desenvolupament amb garanties d’èxit.
Per això, als emprenedors que vulguin iniciar un nou negoci o activitat, els oferim un assessorament gratuït per resoldre les principals qüestions administratives, fiscals i laborals.

El que ens importa és que segueixi creixent l’esperit d’emprenedoria i continuar posant en marxa nous negocis en els moments vigents en els quals ens trobem.

SERVEIS OFERTS EN L’ÀMBIT DE L’EMPRENEDORIA:

  • Assessorament de l’activitat a realitzar.
  • Obligacions formals amb l’Agència Tributària, Seguretat Social i d’altres organismes.
  • Obligacions registrals i comptables.
  • Establir el millor tipus de forma jurídica basant-nos en:
  1. El tipus d’activitat a exercir.
  2. El nombre de participants (socis) que hi ha en el projecte i les responsabilitats que volen adquirir.
  3. La part econòmica segons les necessitats i les situacions de l’emprenedor.
  4. Els aspectes fiscals.
  • Capitalitzacions de l’atur i ajudes per emprenedors.