Confeccionem la comptabilitat de persones físiques i jurídiques de manera personalitzada .

Ferrer Gestió Professional ofereix un servei de supervisió i manteniment d'acord amb el PLA GENERAL COMPTABLE actual i les lleis vigents. És essencial un seguiment continu de la situació d’una empresa o d’un professional per saber quina és l’evolució i el funcionament del seu negoci, juntament amb un bon assessorament de part del nostre personal que l'ajudarà en un camí eficient a seguir i en la presa de decisions a fer.

SERVEIS OFERTS EN L’ÀMBIT COMPTABLE:

  • Registre i comptabilització de factures emeses i rebudes, extractes bancaris i d’altres documents.
  • Seguiment i control de l’actuació de l’empresa/professional.
  • Obtenció de llibres registres personalitzats a les necessitats del client.
  • Anàlisi econòmic i financer de la situació de l’empresa/professional.
  • Regularitzacions, tancaments comptables i assessorament fiscal.
  • Confecció i presentació al Registre Mercantil dels Llibres comptables de l'exercici en curs.
  • Confecció i dipòsit dels comptes oficials anuals al Registre Mercantil.